НАЧАЛО КУПЕТЕ OT TУК КАРТИ ЦЕНИ DOWNLOAD

Често задавани въпроси относно картите I-Connect

Въпроси

 1. Мога ли да избирам МОБИЛНИ телефони в чужбина?
 2. Не съм от Пловдив. Мога ли да ползвам картата от друг град?
 3. Мога ли да говоря през моят GSM апарат?
 4. Нямам домашен телефон, мога ли да говоря от уличен телефон?
 5. Какво да направя при съобщение: "Въведените USER номер или PIN код са погрешни"?
 6. Защо автоматичната система иска да въведа повторно USER кода и след това връзката прекъсва?
 7. Какво ми е нужно за да се свържа?
 8. Какво означава тонално избиране?
 9. Вече имам "цифров" телефон трябва ли да натискам *?
 10. Какво ще се таксува на сметката на моя домашен /служебен телефон?

Отговори


 1. Мога ли да избирам МОБИЛНИ телефони в чужбина?

  ДА. Важно е да имате предвид, че с изключение на САЩ и Канада, цената към мобилни тлефони в чужбина е по-висока от тази към стационарни. Единствено за САЩ и Канада цената е една и съща.

 2. Не съм от Пловдив. Мога ли да ползвам картата от друг град?

  Картите I-Connect могат да бъдат използвани от цялата страна. Ако използвате картата през ИНТЕРНЕТ  то за Вас е без значение къде се намирате. Ако използвате картата от телефон е необходимо първо да изберете някоя от мобилните входни точки или локалния номер за гр. Пловдив.

  Мога ли да говоря чрез моят GSM апарат?

 1. Да, можете да ползвате картата през всеки телефон включително и GSM апарат. Трябва да знаете, че телефоните за достъп не са безплатни и докато сте свързани с някоя от централите посредством GSM, ще ви се таксува на сметката към GSM оператора цялото време на разговор GSM - БТК или GSM - GSM, ако изберете мобилната входна точка. Цената зависи от това към кой оператор и на какъв абонамент сте включени.

 2. Нямам домашен телефон, мога ли да говоря от уличен телефон?

  Да, от всеки уличен телефон можете да се свържете посредством централата с оператор на тел. 032/63-20-25, а автоматичната цетрала можете да ползвате от телефоните на Мобика.

 3. Какво да направя при съобщение: "Невалиден USER код"?

  • Проверете дали ги въвеждате правилно.
  • Проверете дали сте в режим на тонално избиране. Ако не сте, натиснете * (звезда) преди въвеждането на USER и PIN кода.
  • Кодовете USER и PIN не трябва да се набират твърде бавно.
   Също така не трябва прекалено да задържате бутоните при набиране, защото съответното число ще бъде избрано 2 пъти.
  • Не набирайте двата кода едновременно. След като въведете USER кода, изчакайте системата да Ви поиска PIN кода.

 4. Защо автоматичната система иска да въведа повторно USER кода и след това връзката прекъсва?

  • Причината е, че телефонът Ви не избира "тонално" и системата няма как да получи Вашите кодове.
  • След като изберете номера на автоматичната централа (032) 63-83-38, натиснете еднократно бутона * (звезда), въведете кодовете само при поискване от системата, като не правите големи паузи между цифрите.
  • Ако пак не успеете да се свържете, използвайте услугите на централата с оператор. След като наберете номера на централата 032/63-20-25, продиктувайте на оператора кодовте на картата Ви и телефонния номер, с който желаете връзка.

 5. Какво ми е нужно за да се свържа?

  За да използвате автоматичната централа Ви е необходим телефон, който поддържа тонално набиране, а чрез централата с оператор межете да говорите от всеки телефон.

 6. Какво означава тонално избиране?

  Под тонално избиране се разбира: когато при натискането на бутон в слушалката Ви да се чува тон, продължаващ докато не пуснете бутона. Тоналното набиране зависи от телефонният апарат, а не от телефонната централа.

 7. Вече имам "цифров" телефон трябва ли да натискам *?

  Ако действително когато натискате бутоните на телефона, в слушалката се чува тон, без преди това да сте натиснали * (звезда), то Вие сте в тонален режим и не е необходимо вече да натискате бутона *. Имайте впредвид, че голяма част от телефоните, които се таксуват като "цифрови" работят в пулсов режим. В такъв случай трябва да натискате * (звезда), преди въвеждане на кодовете.

 8. Какво ще се таксува на сметката телефона от който набирам?

  На сметката на вашия стационарен или мобилен телефон ще се таксува единствено връзката към избраната входна точка на картата по тарифата на оператора, който Ви предоставя услугата.

УСЛУГИ   |    КАРТИ   |   ИНСТРУКЦИИ   |   ОТКЪДЕ ДА КУПЯ?   |   КОНТАКТИ